UFO DOSYASI : Bilinen Dünya Dışı Varlık Tipleri (Genel)

Bilinen Dünya Dışı Varlık Tipleri (Genel) – 1

Her durumda, Hava Kuvvetleri Belçika Hava sahası içerisinde belirli sayıda anormal olayların meydana geldiği sonucuna ulaşmıştır. Yerden gözlemlerle sağlanan sayısız tanıklıklar, bizleri belirli sayıdaki yetkisiz gökyüzü aktivite hareketlerinin olduğu hipoteziyle karşı karşıya gelmemizi sağlamış ve 30-31 Mart 1990 tarihindeki raporlarla güçlendirilerek, bu yazıda derlenmiştir. Şimdiye kadar, askeri ya da sivil uçuşlara yapılan bir tehdit ya da tedirgin edici bir saldırganlıkla alakalı tek bir işarete rastlanılmamıştır. Bu nedenle varsayılan aktiviteler direkt bir tehdit oluşturmadığını konusunda ilerleme kaydettik.

Şüphesiz, gün gelecek, bu fenomen teknolojik tespit ve bilgi toplama anlamında da gözlemlendiğinde, orijinleri hakkında tek bir şüphe kalmayacaktır. Bu çok uzun süredir gizlenen gizemi açığa çıkartacaktır. Günümüze kadar gelen bu gizemi! Bu Gizem vardır, gerçektir ve kendi içerisinde de önemli bir sonuçtur.

-Tümgeneral Wilfred de Brouwer, Belçika Kraliyet Hava Kuvvetleri, Hv.K.K. Yardımcısı, SOBEPS’ Vague d’OVNI sur la Belgique (Belçika Üzerinde UFO Dalgası) Kitabı Sonsöz – Olağanüstü Dosyalar- Brüksel, 1991.

Adamic/Evadamic Melezler

Bazı insanlar Âdem ve Havva’yı ilk insanlar olarak tanımlarlar ama muhtemelen onlar ilk melez Anunnaki torunlarıdır. Âdem ve Havva figürünün her kıta üzerindeki birçok antik yazıtlarda ve kültürde ortaya çıktığına inanılmaktadır. Yine inanılan bir diğer olgu da, yerel evrenimizde, Yeryüzü ya da Dünya üzerinde egemenlik sürmek için savaşan iki ırkın temel teşkil ettiğidir; Draconianlar (sürüngenler) ve Evademic (insan ırkı). Bu ırklar; biraz Orta Doğulu ya da Kızılderili, Siyah, koyu kahverengi gözlü, zeytin gözlü, bazı daha az rastlanan ırklarda mavi gözler şeklinde tanımlanabilir. Ya da bunlar dünya tarihindeki mitolojik yaratıklar mıdır?

Alpha Centaurians(Alpha Centuyanlar)

Denizlerimizin altında rahat yaşayabilmeleri için, suda yaşayanlara özgü (amfibik), solungaçlar, perdeli el ve ayaklara sahip insanımsı (humanoid) türlerdir. Muhtemelen okyanusların derinliklerinde yaşayan ve okyanuslardan çıkan UFO’ları kontrol eden ırk olarak da tanımlanabilirler. Büyükbaş hayvanların kaçırılması ve üzerlerinde yapılan deneylerle ilişkilendirilen ve ellerindeki çok gelişmiş silah sistemleri nedeniyle diğer ırkların savaşmak istemedikleri ırktır aynı zamanda. Oysa bazıları, bu ırkın bizlerin AYDINLATILMASI için burada olduklarını iddia ediyorlar. Bu ırk, aynı zamanda, parlak mavimsi gri renkli ve farklı boylarda (uzunluklarda) da tarif edilmişlerdir.

Altairians (Altaryanlar)

Sözde bir Reptialiandır (sürüngen) ve insanımsı Reptilianlar olarak da tanımlayanlar vardır. Altair Güneş Sisteminde bulunan, Aquila Takımyıldızıyla ilişkilendirilen türdür. Neredeyse romantik bazı tanımlamalar verilmiştir bu tür için. Yıldızlar arasında göçerler (göçebedirler) ve bazı Nordic ve Gri başka bazı gezegende yaşayan türlerle (ki bizim gezegenimiz de buna dâhildir) dostturlar ve Dracolara karşı savunmadadırlar. Ayrıca Ashtar (Aştar) Komutanlığı Konfederasyonundadırlar. Ashtar Komutanlığı ile ilgili olarak hem olumlu hem de olumsuz görüşler vardır.

Andromedains (Andromedalılar)

Mit mi, gerçek mi? Antik Yunan mitolojisi bu “varlıklarıCassiopeia yıldız sistemindeki tanrılarla özdeşleştirmişlerdir. Cesur Herkül Medusa’yı (Medusa bir Reptilian mıydı acaba?) ve diğer “Varlıkları” öldürmek zorundaydı! Ancak o zaman, sonunda kendini öldürebilirdi. Birçok soyun babası olduğu varsayılan Tanrı Zeus”, Herkül’Ün de babası, daha sonra ise Andromeda’nın elini tuttu evlilik bağıyla Zeus’un en bilinen çocukları: Afrodit‎, Ares‎, Dionysos‎, Heracles‎. Yunan tanrılarıyla ilgili bilgi almak için buraya bakabilirsiniz. (İngilizce)

Antarieans (Anteryanlar)

Antarktika altındaki dünya üsleri ile ilişkilendirilen, soluk sarışın saçlı mavimsi tenli humanoid (insanımsı) türdür. En az iki tane başka mavi tenli ırk olduğuna inanıyorum. Bazı açıklamalarda, bu varlıkların da Reptilian (sürüngen) özellikleri taşıdığı söyleniyor. Göz bebekleri yerine birer kesikmiş gibi görünen çizikler bulunuyor ve göz renkleri açık sarıdan parlak yeşile değişiklik gösterebiliyor ve bir kedi ya da yılan gözünü andırıyor. Başka açıklamalarda ise saf Aryan ırkı olabilecekleri ve gemilerinde swastika (gamalı haç) işareti bulunduğu söyleniyor.

Arcturians(Arkturyalılar)

Edgar Cayce’e göre, Arkturyalılar büyük ihtimalle, boyutlar arası yolculuk yapabilme yeteneğine de sahip olan, Galaksimizdeki en gelişmiş varlıklardır. Toplum yapıları dünyanınkine benzerdir. Açıkça, savaşmakta olan gezegenlere barış getirmeyi amaçlamışlardır. Bana göre, tüm Dünya Dışı Varlıklar, boyutsal anlamda, dünyamıza gelip gidebilmektedirler. Ya da muhtemelen bazı türler insanlığın oluşumundan da önce buradaydılar.

Maviler/Griler

Whitley Strieber’ın Communion (Topluluk – Cemaat) kitabında, kısa ve tıknaz olarak tanımlanıyorlar. Üniforma giyiyorlar ve koyu mavi renkli geniş yüzleri ve neredeyse komik denebilecek hareketleri ile sanki süzülüyormuş ya da uçuyormuş izlenimi veriyorlar. Whitley’nin tecrübelerine göre sanki bir tıp doktoru gibi davranıyorlardı ve onun üzerinde çalışmalar (deneyler) yaptılar. Bazıları ise, renkleri haricinde, koyudan parlak maviye değişen ve hatta insanımsı (humanoid) olarak da tanımlanabilecek, tipik griler gibi göründüklerini bildirirler.

Kahverengiler/Griler

Kahverengiler, tıpkı Maviler ve bazı Griler gibi, çok nadir görünürler. Kahverengilerin boyları 3-7 feet (3 feet yaklaşık 92 cm 7 feet ise yaklaşık 213 cm) arasıdır ve ten renkleri de kahverenginin tonlarından, soluk ten görüntüsü şeklinde değişiklik gösterebilir. Derileri, bazı durumlarda, buruşuk görünümlü kösele gibi tanımlanır ve göz büyüklükleri ise geniş bir badem şeklinden küçük ve sürüngenimsi göz şeklinde olmak üzere, değişiklik gösterebilir.

Cassiopaens (Kasiyopalılar)

Kasiyopalılar, Cassiopea yıldız sistemindeki insanımsı bir ırka ait olan bu Dünya Dışı Varlıklar, oldukça gelişmiş zekâ düzeyine sahiptir. Bazı Yeni Çağ (New Age) akım grupları bu varlıklarla telepatik iletişim kurabildiklerini iddia ederler. Bu ırk, aslında, daha fazla efsaneye dayalı bir ırktır. Işık varlıkları olarak tanımlanırlar. Çevrelerinde ışıkla çevrelenmiş boyutsal enerji içerisinde görüntülenen bir hale (ışık halkası) vardır.

Draco Reptilians (Ejderha Takımyıldızı Reptilianları)

Çok fazla türleri olduğundan ve her bir tür de kendi içerisinde kategori oluşturduğundan, tüm Reptilian varlıkları tanımlamak için kullanılır. Bu ırk kısaca Draclar olarak adlandırılırlar ve çok zeki, kurnaz ve çok savaşçı olarak bir üne sahiptirler. Birçok insan bu konuda tartışmış olsa da, Dracolar, iyi adamlar sınıfına kabul edilmeyenlerdir. A.B.D. Hükümeti ve MILABS ile (Military AbductionAskeri Kaçırmalar) ve yer altı üsleriyle bağlantılı olan, New Mexico’daki Dulce Caverns (Dulce Mağaraları) örtbas olayı yani Roswell olayıyla bağlantıları, kuvvetli bir şekilde, düşünülmektedir. Perdeli parmakları vardır. Tırnakları pençeye benzer şekildedir ve koyu yeşilimsi tonlarda gri ve pullu derileriyle değişik renklerde sürüngen göz şekilleri vardır. Şekil değiştirme (shape shifting) yeteneğine sahiptirler ve görüntülerini insan görünümüne değiştirebilirler. Görünen o ki, insanların korku ve buna benzer güçlü duygulardan oluşan enerjileriyle besleniyorlar. Değişik kaynaklara göre; Dünyanın orijinal yerleşimcileri Dracolardır ve dünyamızı ziyaret eden Adamic/Evadamic (insanımsı türler) ırk tarafından –ki bunlar Annunaki’lerin bir parçası olabilirler– binlerce yıl önce Draco Yıldız Sistemine sürülmüşlerdir ve Dünya’yı tekrar elde edebilmek (ele geçirmek) için geri geleceklerdir.

ELs or EL Hybrids (EL’ler Ya da EL Melezleri)

Bunlar, insanüstü zekâ ve yeteneklerle bezenmiş, ilk insanlar ya da göksel tanrılar ve insanoğlunun birleşmesinden oluştuğuna inanılan tanrı görünümlü varlıklardır. Büyük ihtimalle antik efsanelerde anlatılan olaylarla da bağlantılıdırlar. Cronus (evrenin babası) ve Zeus’un annesi Rhea gibi birçok erken Grek dönemi insanüstü güçlerle de eşleşen tanımlamalar vardır.

El’lerin, Elohim olarak adlandırılan ve Hezekiel’in Çarkıyla ve ateş direkleriyle bağlantısı bulunan Finikeli ve Kenanlı tanrı ile bağlantısı olduğu söylenir ve birçok iddiaya göre bu da Dünya Dışı Varlıkların ziyaretinin bir kanıtıdır. EL kelimesi güçlü olarak tercüme edilebilir “The Strong (or Powerful) One[Güçlü Olan]”.

Melezler/Karışık Türler

Her bir Dünya Dışı Uygarlık ile ilgili olarak birçok melez ırk vardır. Aşağıda bunlardan bazılarını bulabilirsiniz:

Griler – İnsan Melezi: Kaçırılan birçok kişi, periyodik olarak bağlantılı olduğu rapor edilen yarı insan yarı Dünya Dışı Varlık çocuklar gördüklerini bildiriyorlar. Çocuklar, sıklıkla, normalden büyük kafalı, daha geniş insan ya da varlık gözleri gibi ve küçük burunlu, küçük ağızlı ve değişik renklerde seyrek saçlara sahip olarak tanımlanıyorlar. Ten renkleri gri ile soluk beyaz arasında değişirken vücut tipleri ince ile bir deri bir kemik olacak kadar zayıf olarak tanımlanmasına karşın birkaç normal ağırlıkta çocuk gözlemlendiği de bildirilmiştir. Birçok kaçırılan kişi tanklarda doğmayı bekleyen insan/varlık melezi fetüsler gördüklerini de bildirmişlerdir.

Sürüngen – İnsan Melezleri: Görünüşe göre, Reptilian (sürüngen) insan melezleri insandan çok da farklı görünmüyorlar. Yılansı ırkının tarihi boyunca, insanlarla birleşerek yeni bir ırk (kan bağı) yaratmayı amaçladığı da bir gerçektir. Bazı insanlar homo-erectus insan ırkının Reptilian ve humanoid ırklarının genetik çiftleşmesinden ortaya çıktığına inanıyor. Bazı tanımlamalara göre, Sümer döneminden kalan kil tabletler üzerine yazılmış, Dünya’yı ziyaret eden ve insanlarla birleşen (çiftleşen), yılan (sürüngen) ırkı olarak da tanımlanan bir tanrısal (tanrı benzeri) ırkın varlığının birçok kanıt vardır. Bu konu birçok kültüre de geçmiştir. Bu melez Reptilian kan bağlarının aristokrat ve kralların, Orta Doğudaki kraliyet ve soyluların kanlarında da bulunduğu ve buradan da diğer kıtalara yayıldığına inanılmaktadır. Bazı insanlar, insanların dış kabuklarının (derilerinin) altındaki Reptilian yapılarını görebildiklerini iddia etmektedirler.

Hydra Reptilians(Suyılanı Takımyıldızı Reptilyanları)

Suda yaşayan bir Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) türüdür ve ya suyun yakınlarında ya da direkt su içerisinde yaşarlar. Boyları 5 feet (yaklaşık 165 cm) uzunluğundadır, derisi pulludur ve ayakları ve elleri perdelidir. Bunun yanında, solungaçları vardır ve üç yıldız sisteminden (Beta Hydrae – Epsilon Hydrae ve N Hydrae) oluşan Hydra (Suyılanı) Takım Yıldızından geldikleri bildirilmiştir. Aynı zamanda Deniz Yılanı olarak da tanımlanmışlardır. Yunan mitolojisinde, neredeyse, tüm yılanımsılar bulunmaktadır: Dragon Hydra (Ejder Suyılanı), Piton (Python) ve Dragon Typhon (Ejder Tayfunu ya da Tayfun Ejderi). Orta Doğu’da ortaya çıkartılan antik şehirlerin duvarlarına ve lahitlere (mezarlara) oyulmuş melez prototipler de dâhil olmak üzere, tüm kıtalara yayılmış birçok yılan tanrı ve tanrıçalar bulunmaktadır.

Insectiods/Mantas(Böceksiler/Mantalar) Böcek benzeri varlıklar. Büyük böceğimsi gözler ve ince manta* gibi görünen beden. Boyları 4 ile 7 feet (yaklaşık 125 cm ile 215 cm) arasındadır ve genellikle koyu gri tenli grilerin küçük yeni doğan türlerine eşlik ederler. Bazılarının kapüşonlu pelerin ya da benzeri elbiseler giyinmiş gibi görüntülendiği bildirilmiştir. Raporlara göre hem kötü niyetli hem de iyiliksever olarak tanımlanabiliyorlar.

(Manta: Bir tür tropik Balık – bedenleri o balığı andırdığı için bu isim verilmiş)

Iguaniods(İguanamsılar)

Yaklaşık 4-5 feet (125-160 cm) uzunluğundalar ve kalın tabanlı yere temas eden kuyrukları vardır. Daha çok İguana görünümüne karşın, dış görünümleri insanı da andırır. Kaçırılan kişiler, sıklıkla, kapüşonlu keşiş kıyafetine benzer giysileri olduğu şeklinde tarif ederler. Bu tür kıyafetleri giyme nedenleri ise; kuyrukları da dâhil, Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) görünümlerini saklamak için olduğu düşünülmektedir. Kötü niyetli bir gündemleri vardır ve bazıları onları sihir ve kara büyü ile ilişkilendirirler. Gözleri kırmızımsı ve daha çok da kan rengindedir.

Lacertian Reptilians (Kertenkele Reptilyanlar)

Suda yaşayan, kertenkele görünümlü, 4-6 feet (125-180 cm) boyunda, solungaç ve pulları ile farklı renkleri olan bir Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) türüdür. Bazıları, antik yarı insanyarı balık seçkin Suriye tanrıları olduklarına inanırlar. Telepati ve insan düşüncelerine yerleşebilme yetenekleri olduğu da bildirilmiştir ve kesin olmamakla birlikte, Cepheus Takımyıldızının üstünden Perseus Yıldız Sisteminin altına kadar uzanan Lacerta (ya da Lizard [Kertenkele] olarak da anılır) Takımyıldızından geldikleri söyleniyor. Kaçırılan kadın denekler ise bu varlıkların kendilerini film ya da rock yıldızlarına benzetebilme yeteneklerini kullanarak, bu varlıklar tarafından kandırılıp rüya gibi bir ortamda tecavüz edildiklerini bildirmişlerdir. Ortamı ise; dişi dünyalılarla birlikte olabilmek için hazırlanıldığına inanılan ılık su havuzları olan kapalı odalar şeklinde tasvir etmişlerdir. Gemilerinin ise solucana ya da üçgene benzer şekilde olduğu bildirilmiştir.

Lemurian Hybrids (Lemuryalı Melezler)

Lemuryalılar Pleiades’ten gelen bir insanımsı türdür. Koyu saçlar ve bronz tenlidirler. Genellikle bademe benzer gözleri ve Hindistan ve Orta Doğu’nun farklı yerlerinde yerleştikleri söylenmektedir. Söylentilere göre bilincimizi aydınlatmak için buradalar ve onların Terra (dünya) olarak adlandırdıkları canlı doğal kaynaklar nedeniyle binlerce milenyum önce dünyaya geldiler. Lemuryalıların barış mesajlarını ilettiğini iddia eden birçok farklı grup vardır.

Luciferians

Luciferianlar, Dünya Dışı Varlık ırkların şeytani görünümü olarak tanımlanırlar ve bizlerin bildiği dini figürlerdeki şeytana benzer bir şekilde tarif edilmişlerdir. Aynı zamanda insan şekline dönüşebilme yetenekleri vardır. Bazıları da, onların baskın bir ırk olduğunu ve Dünyamızı ele geçirip insanları köleleştirmeyi istediklerini ve muhtemel İlluminati bağlantısından bahsederler. Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, daha çok Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) kökenlidirler.

Lyrans (Lyralılar)

Dünya insanlarının kökenleri ile ortak bir kökene sahip oldukları iddia edilen ve Galaksimizi ele geçirme eğilimli Terrain türünün Lyra gezegenindeki insan sakinleri. Kızıl saçlar, açık tenli dev ırk gibi birçok özellikle anılan; koyu ten renginden Kafkas ten rengine kadar değişik renk ve boyutlarda oldukları söyleniyor. Anlaşılan, birkaç bin yıl önce kendi Yıldız Sistemlerinden sürülmüşler ve Galaksimizin birçok bölgesine dağılmışlar ve oralarda yerleşmişlerdir.

Martians(Marslılar)

Marslıların, tabii ki, bizim Güneş Sistemimizdeki Mars gezegeninden geldiği söyleniyor. Küçük ve antenleri olan yeşil adamlar ya da kertenkele benzeri Reptilyanlar (Reptilian – Sürüngen) iç gezegen türleridir. Hatta humanoidler de vardır bu türlerin içinde. Bazı bilim adamları bir zamanlar Mars’ta insanların yaşadığını ve kaynaklar tükendiğinde de Dünya’ya kaçtıklarını düşünüyorlar. Bazıları ise gezegende çıkan ayaklanmalar, savaşlar ve Kutup Kayması gibi nedenlerle gezegenin değiştiğine inanıyorlar. Son zamanlarda Mars’ta yapılan keşiflerden bazıları da çok ilginçtir. Kutupların altında su bulunması, nehir yatakları ile ilgili açık kanıtlar ve hatta yüzeyde su gibi olaylar oldukça heyecan vericidir.

Neonates (Neonatlar – Yeni Doğanlar)

Oldukça zeki bir Dünya Dışı Varlık türüdür. Boyları 3-4 feet (95-125 cm) arasında değişir ve fetüs benzeri bir yüz yapıları ve normalden büyük bir kafatasları vardır. Muhtemelen bu nedenle de Yeni Doğanlar olarak adlandırılmışlardır. İnce kas yapıları vardır ve bu nedenle de çok cılız görünürler. Koyu krem renkli derileri, ellerinde beşer parmak bulunan bu türün, telepati yetenekleri olduğu da bildirilmiştir. Neonatlar çoğunlukla, benzer bir Dünya Dışı Varlık türü olan GRİLERLE karıştırılırlar. Ancak, Grilerin aksine, Nenonatların alışılmışın dışında büyük olan gözlerinde, göz bebeği ve retina vardır. Gri Varlıkların da gözleri çok büyüktür ama tamamen siyahtır ve bir göz bebeği ya da retina bulunmaz gözlerinde. Ayrıca, Gri varlıkların ellerinde, Nenonatların beşer parmağına karşın, dörder parmak vardır.

1947 yılında, New Mexico’da meydana gelen Roswell UFO olayında bildirilen Dünya Dışı Varlık türünün Neonatlar oldukları da bildirilmiştir. 1962 yılında Betty ve Barney Hill kaçırılma olayında da (ki bu kaydedilen ilk Dünya Dışı Varlık Kaçırma (Alien Abduction) belgesel konusu olmuştur. Bu kaçırılma boyunca, Neonatlar Betty Hill’e kendilerinin Zeta Riticuli(ya da Zeta Reticuli) Yıldız Sisteminden geldikleri söylenmiştir.

Nordics/Agathartians (Nordikler/Agatartiyanlar)

Çoklukla Pleiades Yıldız Sistemiyle ilişkilendirilen, uzun boylu, sarışın, mavi gözlü olarak tanımlanan humanoid Dünya Dışı Varlık türdür. Hem erkek hem de kadınları kaslı, atletik yapıları ve 6 feetin (yaklaşık 200 cm) üzerinde boylarıyla tanımlanmışlardır. Yüz özellikleri de humanoiddir; gözler, burun ve dudaklar boyut olarak değişiklik gösterebilirler. Yaşanmış temas deneyimlerine göre iyiliksever bir tür olarak tanımlanmıştır.

Kaynak: MAAR

Çeviri: Ş. KaplanUFO Dünyası

Ekli dosyada The Alien Races Book (Dünya Dışı Varlık Irkları Kitabı) PDF olarak verilmiştir. İngilizce ve en azından bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bilinen Dünya Dışı Varlıklar Videosu, bu konuda fikir sahibi olmanıza yardımcı olur diye düşünüyorum!

VİDEO LİNK : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T2Fsn0B3ti8

Aşağıdaki video, sanırım, yukarıdaki videonun devamı ya da bir önceki bölümü. Ayrıca, bu videoda geçen KGB ajanıyla alakalı da daha önce bir yazı okumuştum ve o da çok dikkat çekiciydi. Elimdeki dökümanlar yok olduğu için burada yayınlayamıyorum ama araştırmaya devam edeceğim. Eğer bulabilirsem, sizlerin de görüşüne sunulacaktır.

VİDEO LİNK : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bgUHA2S67VM

Bilinen Dünya Dışı Varlık Tipleri (Genel) – 2

Pleiadaslılar

Genellikle uzun boylu ve insana benzer görünüme sahiptirler. Pleiadaslıların, göz, saç ve ten renkleri farklılık gösterse de, evrendeki diğer insanımsı ırklar gibi tanımlanmışlar ve değerlendirilmişlerdir. Bunlardan bir tür insana çok benzer fakat parlak (sanki ışık saçarmışçasına) mavi bir ten rengi ile çok sık ve yoğun ama yüne benzer kızıl saçlarıyla öne çıkarlar.

Reptilyan (Sürüngenler)

Hominid olmayan, iki ayaklı ve kelimenin tam anlamıyla soğuk kanlı ve acımasız olarak tanımlanan çeşitli Sürüngen (Repitlians – Sürüngen) türleri vardır. Onlarla olumlu bir etkileşime geçildiği hakkında rapor edilen oldukça az olay vardır. Bu tür konusundaki tanımlamalar değişiktir. Ancak ortak noktalar ise: yeşilimsi gri renkli sürüngen ten yapısı ve gözlerinde yarıklara sahip olan sürüngenlere benzerlik gösteren özelliklerdir. Cinsel organlarını gizleyen kuyruk ve pulları ve oldukça uzun boylu ve yapılı vücutlarıyla da tanınırlar. Raporların çoğunda, insanlık ve evimiz, dünya, için kötü niyetli gündemlerini sürekli bir şekilde korudukları bildirilmektedir.

Yeraltı Sürüngenleri

Dünyan, Ay ve Mars’ın yeraltı bölgelerinde yaşadığı söylenen bir Sürüngen türüdür (bu konuda yeni bir yazı hazırlanma aşamasındadır). Görünen o ki, dünyanın orijinal sakinleri olduklarını iddia ediyorlar ve Terrans adında vahşi Dünya Dışı Irklar tarafından yeraltına sürüldüklerini söylüyorlar. İnsanların bu Sürüngen/insan kan bağından olduğuna inanan büyük bir alt kültür var.

Yılan Görünümlü Reptilyanlar

Bu sürüngen türü, görüntüleri sarıdan kırmızıya doğru değişen irisler ve ince uzun göz bebeklerine sahip, yılan görünümlü sürüngenlerdir. Koyu yeşilimsi gri renkte yuvarlak yapıda, birkaç metre boyunda, engerek kafa yapısına sahip, uzun kuyrukları ve yılan gibi tanımlanan ırk. Yılanlara benzer hareketleri olduğu bildirilmiştir. Diğerleri Anakondadan daha büyük dev bir yılan şeklinde bildirmişlerdir ve yeraltı Sürüngen türlerini keşfetmeye çok yaklaşan insanları yakalamak ve/veya öldürmek için görevlendirilmiş sürüngen nöbetçilerdir.

Sirrus Reptilyanları

Bu tür, komşu Köpek Yıldızı Sirrustan geldiği düşünülen ve suda yaşayan bir Sürüngen türüdür. İki ayaklı olarak tanımlanmışlardır. Perdeli elleri, ayakları ve solungaçları ile tanımlanan bu ırk, ortalama bir boya sahiptir. Birçokları yarı insan-yarı deniz canlısı olarak tanımlarlar. Bu türün dünyamızdaki üslerinin sualtında olduğu bildirilmektedir.

Sirrus Varlıkları

Sudan’ın Afrika kökenli Dogon halkı yıldızlar hakkındaki geniş bilgi birikimlerini, insanlığa yardım etmeleri için Sirrustan Dünya’ya gönderilen amfibik varlıklar olan ve Nommos olarak adlandırılan, Dünya Dışı Ziyaretçilerden aldıklarına inanıyorlar. Sümerler, tanrılarını yarı insan yarı balık olarak tasvir etmişler ve bu tanrıların gökten geldiğini iddia etmişlerdir.

Karanlığın Çocukları (Sons of Darkness)

Bu tür, evrenin içinde, zamanın başlangıcından beri tüm insan türlerine karşı insan ruhu ve egemenliğini ele geçirmek için savaştığı düşünülen bir türdür. Bunların gerçekten de bir Dünya Dışı Uygarlık türü olup olmadığı açık değildir. Hatta İncil ve bazı UFO gruplarının her ikisinin de kendilerine yakın olarak tanımladığı şeytani bir tür olup olmadığı konusunda da ihtilaflar vardır. Bence her ikisinden de biraz var gibi görünüyor.

Işığın Çocukları (Sons of Light)

Bu tür ise, Karanlığın Çocukları ile zamanın başlangıcından beri savaşan, insan ruhunun bu tür tarafından ele geçirilmesini engellemeyi amaç edinmiş melek benzeri türdür. Gerçek bir Dünya Dışı Uygarlık türü olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı çok da açık değildir. Dinsel metinlerin birçoğunda bu türe ait referans veriler vardır.

Aşırı Uçtaki Dünya Dışı Irklar

Roswell, New Mexico’daki UFO kazasında ele geçirilen Gri türleri olduğu düşünülüyor. Büyük kafalı ve narin gövdeli canlılar olarak da tanımlanırlar. Bu türün insan deneyleri karşılığında Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerine teknolojik destek sağladığı ve bu destek için de ayrıca bir anlaşma yapıldığı bilinmektedir. Yer altında yaşadıkları tahmin edilmektedir.

Vegalılar

İddiaya göre birkaç türleri vardır. İnsanımsı olan türler Lyran Savaşlarından sonra birer mülteci oldular ve Pleiades’te yaşayan diğer mülteci türlerle birlikte çalışmaya başladılar. İnsanlara karşı çok nazik ve barışçıl yaklaşımlarıyla biliniyorlar.

İkinci grup ise yine insanımsı bir tür olmakla birlikte, bir dürüngen ya da böcek karakteristiği sergilemekteler. Tenlerinde yeşilimsi bir renk tonu olduğu ancak bu rengin siyaha doğru dönüştüğü de bildiriliyor. Her iki türün de büyük gözleri olduğuna inanılıyor.

Venüslüler

Gearge Adamski tarafından popüler bir hale getirilen Venüslüler, insanımsı görünüme sahipler ve ten ve göz renkleri farklılık gösterebilmektedir. Askeri üniformalara benzer üniformalar giyiyorlar ve dünya hükümetleriyle işbirliği içindeler. Dünyalıları gözlemleyen Venüslülerin Nevada çöllerinin altında bir üsleri bulunduğuna inanılıyor.

Kanatlı Drakonlar

Uzun boylu (yaklaşık 213 cm) ve koyu sürüngen pulları ve dört parmaklı, ince uzun ve pençeye benzer ellere sahipler. Vücut özellikleri; sivri ve açılı, büyük sürüngen gözleri ve ince fakat kaslı bedenleri vardır. Daha çok ejderha benzeri bir görünüme sahip olan bu tür şekil değiştirme (shape-shift) yeteneğine sahiptir. Birçok kaçırma olayının failleri olarak da kabul edilen Kanatlı Drakolar, insanların rüyalarını kontrol ve manipüle etme yeteneklerine de sahiptir. İnsanların korku ve öfke gibi duygularından yayılan enerjileriyle beslenirler ve insanları kontrol etmek için de hipnoz ve zihin kontrolü kullanırlar. Çok kurnaz ve saldırgan bir türdür. Boyutlar arası seyahat edebilme güçleri de bulunan bu türün amaçları insanların ve evrendeki tüm insanımsıların ruhlarını yok etmektir.

Zeta Ritikulular

Bir Gri türüdür. Genellikle 120 cm boyunda, grinin farklı tonlarında oldukça büyük bir kafa yapısı ve geniş, siyah, parlak gözlere sahipler. Vücut yapıları, görüntü olarak, çok narin ve incedir. Kendi aralarında ve insanlarla telepati yoluyla iletişim kurabilirler. Zetalar dünyamızdaki kaçırma olaylarının en büyük sorumlularıdır. Bazı görüşler yardımsever bir amaçları olduğu yönündeyken, bazı görüşlere göreyse başka türler için deney vs. yapan robot türü varlıklardır.

Çeviri ve Ekleyen: UFO DünyasıŞeref Kaplan


One thought on “UFO DOSYASI : Bilinen Dünya Dışı Varlık Tipleri (Genel)

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s