HAARP DOSYASI : Chemtrails Nörolojik Hastalıkların ve Rahatsızlı kların Baş Sebebidir !

Dünya’da uygulanan chemtrails operasyonları, gün geçtikçe içinden çıkılmaz ve geri döndürülemez tehlikelere yol açmaktadır. İçeriklerinde yer alan kimyasallar ve ağır metaller; nano teknoloji ile işlemden geçirilir ve hücreden daha küçük boyuta getirilir. Bu işlem sonrası sıvı içine enjekte edilerek uçaklar tarafından atmosfere bırakılır. Sürekli chemtrails atımları gerçekleştiğinden dolayı hava da ağır metal birikintisi meydana gelmektedir ve dolayısıyla biz nefes alan varlıklar olarak sürekli vücudumuza kesinlikle girmemesi gereken bu ağır metalleri solumak zorundayızdır.

chemtrails-norolojik-hastaliklarin-ve-rahatsizliklarin-bas-sebebidir-696x461.jpg

Chemtrails atımları ile soluduğumuz ağır metaller ve kimyasallar canlılardan önce Doğa’da felaketlere yol açmaktadır. Zincirleme olarak bu etkilerden dolayı hayatın yaşanılmaz derecelere getirdiği gün gibi ortadadır. Ancak bu etkilere rağmen yetkililerden, uzmanlardan, doktorlardan, profesör ve bilim insanlarından ses çıkmaması gayet olağan durum olarak karşılanabilir. Şöyle ki; chemtrails vasıtasıyla atımı sağlanan içeriklerin tehlikesi nöronal aktivite bozukluğuna da yol açmaktadır. Bu sebepten ötürü insanlık adına beyni ve anlama kabiliyetini kullanma oranını düşürücü etkilere neden olmaktadır. Bu yeteneklerimizi hergün chemtrails atımlarıyla kaybediyoruz ve gelecekte bizlerin neleri beklediğini de gayet net biliyoruz.

Chemtrails içeriklerinde; beyni, sinir sistemini, organlarımızı ve uzuvlarımızı dejenarasyona uğratacak maddeler yer almaktadır. Etkilerini göstermesi kişinin bağışıklığına göre şekillenmektedir ve bu maddeleri sürekli vücudumuza aldığımız için ise bağışıklığımız da zayıflamaktadır.

Chemtrails semptomların başında nörolojik vakalar gelmektedir. Bu hastalıkları teker teker anlatmak yerine şöyle sıralayabiliriz;

 1. Abarognosis
 2. Adrenolökodistrofi
 3. Afazi
 4. Agnozi
 5. Aicardi sendromu
 6. AIDS Nörolojik belirtiler
 7. Ailevi spastik felç
 8. Akatizi
 9. Akut dissemine ensefalomiyelit
 10. Alexander hastalığı
 11. Allochiria
 12. Alpers hastalığı
 13. Alternan hemipleji
 14. Alzheimer hastalığı
 15. Amyotrofik lateral skleroz (Motor nöron hastalığı)
 16. Anensefali
 17. Angelman sendromu
 18. Anjiomatozis
 19. Apraksi
 20. Araknoid kist
 21. Araknoidit
 22. Arnold-Chiari malformasyonu
 23. Arteriovenöz malformasyon
 24. Ataksi Telanjiektazi
 25. Aşırı sendromu ?
 26. Bart Congenita
 27. Batten hastalığı
 28. Bayılma
 29. Bağışıklık-Aracılı ensefalomiyelit
 30. Baş ağrısı
 31. Bebeklerin Miyoklonik Ensefalopatisi
 32. Behçet hastalığı
 33. Bell paralizisi
 34. Benign Esansiyel Blefarospazm
 35. Benign İntrakranial Hipertansiyon
 36. Beyin apsesi
 37. Beyin hasarı
 38. Beyin tümörü
 39. Bilateral frontoparyetal polimikrogri
 40. Binswanger hastalığı
 41. Blefarospazm
 42. Bloch-Sulzberger sendromu
 43. Boş sella sendromu
 44. Brakial pleksus yaralanması
 45. Brown-Sequard sendromu
 46. Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopatiler
 47. Canavan hastalığı
 48. Centronuclear miyopati
 49. Charcot-Marie-Tooth hastalığı
 50. Chiari malformasyonu
 51. Coffin-Lowry sendromu
 52. Creutzfeldt-Jakob hastalığı
 53. Cushing sendromu
 54. Çocukluk çağı alternan hemipleji
 55. Dandy-Walker sendromu
 56. Dawson hastalığı
 57. De Morsier sendromu
 58. Dejerine-Klumpke felci
 59. Dejerine-Sottas hastalığı
 60. Demans
 61. Dermatomiyozit
 62. Dev hücreli arterit
 63. Dev hücreli inklüzyon hastalığı
 64. Diffüz skleroz
 65. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 66. Disgrafi
 67. Diskalkuli
 68. Disleksi
 69. Disotonomi
 70. Distoni
 71. Diyabetik nöropati
 72. Dravet sendromu
 73. Duyusal entegrasyon bozukluğu
 74. Encephalotrigeminal anjiomatozis
 75. Enkoprezis
 76. Ensefalit
 77. Ensefalosel
 78. Epilepsi
 79. Erb paralizisi
 80. Eritromelalji
 81. Esansiyel tremor
 82. Fabry hastalığı
 83. Fahr sendromu
 84. Febril konvulsiyon
 85. Fibromiyalji
 86. Fisher sendromu
 87. Fitanik asit depo hastalığı
 88. Fotik hapşırma refleksi
 89. Foville sendromu
 90. Friedreich Ataksisi
 91. Gaucher hastalığı
 92. Geç diskinezi
 93. Geçici iskemik atak
 94. Gecikmiş uyku faz sendromu
 95. Gelişimsel dispraksi
 96. Gergin omurilik sendromu
 97. Gerstmann sendromu
 98. Globoid Hücre Lökodistrofi
 99. Gri madde heterotopi
 100. Guillain-Barré sendromu
 101. Hallervorden-Spatz hastalığı
 102. Hemifasiyal spazm
 103. Herediter Spastik Parapleji
 104. Heredopathia atactica polyneuritiformis
 105. Herpes zoster
 106. Herpes zoster otikus
 107. Hidranensefali
 108. Hidrosefali
 109. Hiperkortizolizm
 110. Hipofiz tümörleri
 111. Hipoksi
 112. Hirayama sendromu
 113. Holoprosensefali
 114. HTLV-1 miyelopatisi
 115. Huntington hastalığı
 116. Huzursuz bacak sendromu
 117. İnclusion body miyositis
 118. İncontinentia pigmenti
 119. İnfantil fitanik asit depo hastalığı
 120. İnfantil Refsum hastalığı
 121. İnfantil spazm
 122. İnflamatuar miyopati
 123. İntrakranial hipertansiyon
 124. İntrakranial kist
 125. İşitsel işleme bozukluğu
 126. Joubert sendromu
 127. Kafa travması
 128. Karak sendromu
 129. Karpal tünel sendromu
 130. Kazanılmış epileptiform afazi
 131. Kearns-Sayre sendromu
 132. Kennedy hastalığı
 133. Kinsbourne sendromu
 134. Klippel Feil sendromu
 135. Koma
 136. Kompleks bölgesel ağrı sendromu
 137. Kompresyon nöropatisi
 138. Konjenital fasiyal dipleji
 139. Kore
 140. Korpus kallosum agenezisi
 141. Kortikobazal dejenerasyonu
 142. Kozalji
 143. Krabbe hastalığı
 144. Kranial arterit
 145. Kraniosinostosis
 146. Kronik ağrı
 147. Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP)
 148. Kronik yorgunluk sendromu
 149. Kuduz
 150. Kugelberg-Welander hastalığı
 151. Kümülatif travma bozuklukları
 152. Kuru hastalığı
 153. Lafora hastalığı
 154. Lambert-Eaton miyastenik sendromu
 155. Landau-Kleffner sendromu
 156. Lateral medüller (Wallenberg) sendromu
 157. Leigh hastalığı
 158. Lennox-Gastaut sendromu
 159. Lesch-Nyhan sendromu
 160. Lewy cismi demansı
 161. Lizensefali
 162. Locked-in sendromu
 163. Lökodistrofi
 164. Lomber disk hastalığı
 165. Lomber spinal stenoz
 166. Lou Gehrig hastalığı (Motor nöron hastalığı)
 167. Lupus nörolojik sekelleri
 168. Lyme hastalığı – Nörolojik sekeli
 169. Machado-Joseph hastalığı (Spinoserebellar ataksi tip 3)
 170. Macrencephaly
 171. Macropsia
 172. Megalensefali
 173. Melkersson-Rosenthal sendromu
 174. Menenjit
 175. Meniere hastalığı
 176. Menkes hastalığı
 177. Merkez ağrı sendromu
 178. Metakromatik lökodistrofi
 179. Migren
 180. Mikropsi
 181. Mikrosefali
 182. Miller Fisher sendromu
 183. Mini-inme (geçici iskemik atak)
 184. Misophonia
 185. Mitokondriyal miyopati
 186. Miyoklonus
 187. Miyopati
 188. Miyotoni konjenita
 189. Mobius sendromu
 190. Monomelik amyotrofi
 191. Motor beceriler bozukluğu
 192. Motor nöron hastalığı
 193. Moyamoya hastalığı
 194. Mucopolysaccharidoses
 195. Multi-infarkt demans
 196. Multifokal motor nöropati
 197. Multipl sistem atrofisi
 198. Multipl skleroz
 199. Müsküler distrofi
 200. Myaljik ensefalomyelit
 201. Myastenia gravis
 202. Myelinoklastik diffüz skleroz
 203. Myotubular miyopati
 204. Narkolepsi
 205. Niemann-Pick hastalığı
 206. Nörofibromatozis
 207. Nöroleptik malign sendrom
 208. Nöromyotoni
 209. Nöronal Hepatik ensefalopati lipofuscinosis
 210. Nöronal migrasyon bozuklukları
 211. O’Sullivan-McLeod sendromu
 212. Ohtahara sendromu
 213. Oksipital Nevralji
 214. Okült Spinal disrafizm Sekansı
 215. Olivopontocerebellar atrofi
 216. Olmayan 24 saatlik uyku-uyanıklık sendromu
 217. Omurilik tümörleri
 218. Omurilik yaralanması
 219. Opsoklonus myoklonus sendromu
 220. Optik nevrit
 221. Ortostatik Hipotansiyon
 222. Otizm
 223. Otonomik Disfonksiyon
 224. Öğrenme güçlüğü
 225. Palinopsi
 226. Panik Bozukluk
 227. Paraneoplastik hastalıklar
 228. Parestezi
 229. Parkinson hastalığı
 230. Paroksismal ataklar
 231. Parry-Romberg sendromu
 232. Pelizaeus-Merzbacher hastalığı
 233. Periferik nöropati
 234. Periyodik Paralizi
 235. Pick hastalığı
 236. PMG
 237. Polimikrogri
 238. Polimiyozit
 239. Polio
 240. Porensefali
 241. Post-Polio Sendromu
 242. Postherpetik Nevralji (PHN)
 243. Postural hipotansiyon
 244. Prader-Willi sendromu
 245. Primer Lateral Skleroz
 246. Prion hastalıkları
 247. Progresif hemifasiyal atrofi
 248. Progresif multifokal lökoensefalopati
 249. Progresif Supranükleer Felç
 250. Psödotümör serebri
 251. Ramsay Hunt sendromu tip I
 252. Ramsay Hunt sendromu tip II
 253. Ramsay Hunt sendromu tip III – Ramsay-Hunt sendromu bakınız
 254. Rasmussen ensefaliti
 255. Refleks nörovasküler distrofi
 256. Refsum hastalığı
 257. Retrovirus-ilişkili miyelopati
 258. Rett sendromu
 259. Reye sendromu
 260. Ritmik Hareket Bozukluğu
 261. Romberg sendromu
 262. Saint Vitus dans
 263. Sandhoff hastalığı
 264. Santral pontin miyelinolizis
 265. Sarsılmış bebek sendromu
 266. Schilder hastalığı
 267. Sefalik bozukluğu
 268. Senkop
 269. Septo-optik displazi
 270. Serebral anevrizma
 271. Serebral arteriyoskleroz
 272. Serebral atrofi
 273. Serebral gigantism
 274. Serebral palsi
 275. Serebral vaskülit
 276. Servikal spinal stenoz
 277. Shy-Drager sendromu
 278. Sinestezi
 279. Sinir sıkışması
 280. Siringomyeli
 281. Sitomegalik inklüzyon body hastalığı (CIBD)
 282. Sitomegalovirus Enfeksiyonu
 283. Sjögren sendromu
 284. Snatiation
 285. Sotos sendromu
 286. Sözsüz öğrenme bozukluğu
 287. Spastisite
 288. Spina bifida
 289. Spinal müsküler atrofi
 290. Spinoserebellar ataksi
 291. Steele-Richardson-Olszewski sendromu
 292. Stiff-person sendromu
 293. Strok
 294. Sturge-Weber sendromu
 295. Subakut sklerozan panensefalit
 296. Subkortikal aterosklerotik ensefalopati
 297. Sydenham koresi
 298. Sırt ağrısı
 299. Tardif dysphrenia
 300. Tarlov kisti
 301. Tarsal tünel sendromu
 302. Tay-Sachs hastalığı
 303. Tekrarlayan stres yaralanma
 304. Temporal arterit
 305. Tetanoz
 306. Thomsen hastalığı
 307. Tic Douloureux
 308. Todd felci
 309. Toksik ensefalopati
 310. Torasik outlet sendromu
 311. Tourette sendromu
 312. Transvers miyelit
 313. Travmatik beyin hasarı
 314. Tremor
 315. Trigeminal nevralji
 316. Tropikal spastik paraparezi
 317. Trypanosomiasis
 318. Tuberoskleroz
 319. Uyku apnesi
 320. Uyku hastalığı
 321. Viliuisk Encephalomyelitis (VE)
 322. Von Hippel-Lindau hastalığı (VHL)
 323. Wallenberg sendromu
 324. Werdnig-Hoffman hastalığı
 325. West sendromu
 326. Whiplash
 327. Williams sendromu
 328. Wilson hastalığı
 329. Yabancı el sendromu
 330. Yaygın gelişimsel bozukluk
 331. Yüzeysel sideroz
 332. Zellweger sendromu
 333. Zona
 334. Şizensefali
 335. Şizofreni

Tüm bu nörolojik hastalıklar chemtrails atımlarıyla ilintilidir. Bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin tümü bağışıklık durumuna göre bu hastalıkların taşıyıcısıdır. Nörolojik alanda tahribata uğradığımız bu gerçekler, üzerimize atılan ağır metal ve kimyasallardan kaynaklıdır. Chemtrails; kitle imha silahı, küresel soykırım ve hava modifikasyonu sağlayarak Doğa ve insanlar üzerinde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Aksini hiç kimse kanıtlayamadığı gibi, chemtrails sayesinde oluşturulan algı bozukları sebebiyle genel umursamazlık halinde gerçekleri görmek istememek hakimdir. Bu şeytani hakimiyetten uzak durmanız hem sizin hem de çocuklarınız için en hayırlısıdır.

Chemtrails Nörolojik Hastalıkların ve Rahatsızlıkların Baş Sebebidir! yazısı ilk önce Geo Komplo üzerinde ortaya çıktı.

Reklamlar

HAARP DOSYASI : Chemtrails Nörolojik Hastalıkların ve Rahatsızlı kların Baş Sebebidir !” için bir yanıt

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s