TARİH : MATRAKÇI NASUH KİMDİR ????

Yazdığı eserlerde – çağdaşları gibi – kendi hayatı hakkında bilgi vermekten imtina etmiş olan Nasûh b. Abdullah el Priştevî ya da maruf ismiyle Matrakçı Nasûh’un ne zaman doğduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. II. Bayezid devrinde Enderun’da talebe olarak bulunan Nasûh’un buraya ne zaman alındığı, buradaki eğitimini ne zaman tamamladığı malum değildir. Nasûh’un ilk eseri … More TARİH : MATRAKÇI NASUH KİMDİR ????

TARİH : II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE “MAAŞ YERİNE GEMİ ENKAZI”

Hazin ve garip bir hatıradır. Maaşların muntazam çıkmadığı II. Abdülhamid devrinde Bahriye Nazırı Hasan Paşa bahriyelilere bir müddet her ay bir lûtf ı mahsus olarak maaş yerine gemi enkazı dağıtmıştır. Şöyle ki, 2500 tonluk meşhur üç ambarlı Mahmudîye gemisi ile Ruslar’ın Sinop baskınından kaçıp kurtulan Tâif ismindeki ilk nakliye vapurumuz bozulmuş, Hasan Paşa bu iki … More TARİH : II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE “MAAŞ YERİNE GEMİ ENKAZI”

TARİH : Hollanda’yı Açlıktan Kurtaran Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman

Xvi. yüzyılda Osmanlı, Cihan Devleti olarak dünyada söz sahibi bir ülke konumunda olup tarihe damga vuruyordu. Kudretli Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, bu devirde Avrupa devletlerine yaptığı yardımlar ve iyiliklerle Bugün bile Avrupa tarihine konuşalan bir hükümdar olmuştur. Xvi yüzyılda Hollanda oldukça zayıf bir konuma düşmüştü ve açlıkla karşı karşıyaydı. Bilindiği gibi Hollanda deniz seviyesinin … More TARİH : Hollanda’yı Açlıktan Kurtaran Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman

TARİH : İLK POLİS OKULLARI

İhsan Birinci İkinci meşrutiyete kadar yurdumuzda henüz polis okulları mevcut değildi. Kadronun ekseriyetini, okur yazar olmayan, cahil kimseler meydana getirirdi ama, bunlar, çekirdekten yetişme, meslek erbabı kişilerdi. İlk polis okulu, Rumeli Islahatı esnasında 1907 yılında Selânik’ te açılmıştır. 1900 yılında Manyasîzâde Refik Bey, Zaptiye Nezareti Teftiş ve Tahkik Heyeti Reisi iken, polis mensuplarına kanunî ve … More TARİH : İLK POLİS OKULLARI

TARİH : BEYLİKLER DÖNEMİNDE ANADOLU’DA ULEMA-ÜMERA MÜNASEBETLERİ

BEYLİKLER DÖNEMİNDE ANADOLU’DA ULEMA-ÜMERA MÜNASEBETLERİ Türk ananesinde hocaya hürmet, adeta bir ibadet saygısı ile atbaşı giden geleneklerdendir. Orta Asya’da “ata” diye yere göğe konmayan hoca, Selçuklularda “atabek” olmuş, Osmanlı Türklerinde ise “hoca” söylenişi ile asırlar boyu, sevgi ve saygı tahtında saltanat sürmüştür. Türklerde hoca-talebe bağının topla tüfekle yıkılmaz bir metanet göstermesi belki de fikir ve … More TARİH : BEYLİKLER DÖNEMİNDE ANADOLU’DA ULEMA-ÜMERA MÜNASEBETLERİ